Okulumuz

LML Hakkinda

 

Okulumuz 1974-1975 Eğitim ve Öğretim yılında Türk-Alman işbirliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlara “Laborant” yetiştirmek üzere Laborant Meslek Lisesi (LML) adı altında eğitim ve öğretime başlamıştır. 2006 yılına kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim ve öğretime devam etmiştir. 2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiş ve okulun adı Çankaya Tarım Anadolu Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Çankaya Tarım Meslek Lisesi ile Keçiören Tarım Meslek Lisesi birleştirilerek önce Ankara Tarım Anadolu Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi olarak, daha sonra Ankara-Yenimahalle-Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye devam etmiştir.

Kurulus Amacı

LML’nin kuruluş amacı Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı çeşitli işletme ve kuruluşlarda çalışabilecek yeterlilikte pratik bilgi ve beceriye sahip olan ve laboratuvar çalışmalarında veteriner hekimlere yardımcı olacak nitelikte laborantlar yetiştirmektir.

Tarihçesi

1973 yılında kuruluş çalışmalarına başlanmış olan okulumuz 1974-1975 öğretim yılında Ocak 1975 tarihinde Laborant Meslek Lisesi adı altında 32 öğrenci ile öğretime açılmıştır.

26.01.1977 tarihinde, Türk ve Alman Hükümeti arasında, eğitim ve laboratuvarların düzenlenmesini öngören bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma doğrultusunda okulumuzdaki eğitim 1983 yılı sonuna kadar Alman Hükümeti ortaklığında yürütülmüştür.

Okula öğrenci alımı 6.4.1977 gün ve 400 No’lu talimata, kurumdaki görevlilerin görev ve sorumlulukları 19.6.1977 gün ve 17375 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre belirlenmiştir. Mezun olan laborantların görev ve yetkileri 28.2.1979 gün ve 16564 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte açıklanmıştır.

Okulumuzda meslek derslerinde öğrencilere pratik ve uygulamalı olarak bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Bu amaçla okulumuzda mikrobiyoloji, parazitoloji, gıda, histoloji, fizik, kimya, biyokimya laboratuarı bulunmaktadır.

Bu laboratuarların kurulması ve geliştirilmesinde 1977 yılında başlayan ve 1983 yılında sona eren Türk-Alman Teknik İşbirliği GTZ (The German Organisation for Technical Cooperation) Projesinin büyük yararı olmuştur.

Laborant Meslek Lisesinde mesleki ve genel kültür dersleri birlikte okutulmuştur. Okulun ilk yıllarında kız ve erkek daha sonra ise sadece erkek öğrenci alınmıştır. Okulumuzdan 2006 yılına kadar 55 kadar kız ve 800 civarında erkek Laborant mezun olmuştur.

Mezun olan öğrencilerimizin büyük bir kısmı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile diğer sağlık kuruluşlarında laborant olarak çalışmaktadır.

Okulumuz 2006 yılına kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim ve öğretime devam etmiştir. Ancak 2006 yılında çıkarılan 5450 sayılı yasa ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. Devir işleminden sonra 2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılında okulun adı Çankaya Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir.

2009-2010 eğitim öğretim yılında Laborantlık Bölümünün adı Laboratuar Hizmetleri Alanı (Tarım Laboratuvarı Dalı) olarak değiştirilmiş ve bu alanın yanınında Gıda Teknolojisi Alanı (Gıda Kontrol Dalı) açılmıştır.  

Çankaya Tarım Anadolu Meslek Lisesi ile Keçiören Tarım Meslek Lisesi Ankara Valiliğinin 14 Ağustos 2012 tarih ve 61740 sayılı Olur’ları ile Ankara Tarım Anadolu Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi adı altında birleştirilmiştir. Bu birleştirmenin ardından Keçiören Tarım Meslek Lisesi bünyesindeki Tarım Teknolojileri Alanı (Süs Bitkileri ve Peyzaj Dalı)´nında da hizmet vermeye başlamıştır.

Okulun adı kısa süre sonra Ankara-Yenimahalle-Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiş ve  Laboratuvar, Gıda ve Tarım Teknolojileri alanlarında eğitim vermeye devam etmiştir.

Yöneticiler

Kuruluşundan itibaren;

Laborant Meslek Lisesi Müdürleri; İbrahim KORTEN, İhsan SAYIN, Dr. Ali Rıza TÖRAL, M. Cavit DOĞRU, Fikret KAVAK

Tarım Meslek Lisesi Müdürleri: Mehmet YETGİN, Abdullah YÜKSEL, Ali DİKER, …, Ali İrfan ÖZYÜREK

Bugünkü LML Hakkında Detaylı Bilgi İçin
http://mehmetakifersoymtal.meb.k12.tr/